Visit Us

 

Route to Temple location by road:-
Patna to Bhatgain: Around 84 kms.
Patna –> Hajipur –> Sonepur –> Sitalpur –> Parasa –> Sonaho –> Amnaur –> Bhatgain.
Mujaffarpur to Bhatgain: About 60 kms.
Mujaffarpur –> Morwan –> Karja –> Saraiyan –> Amwara –> Bakhara –> Rewa ghat ( Bridge) Parsurampur –> Bhatgain.
Chapra to Bhatgain: about 42 kms.
Chapra –> Khaira –> Paterhi –> Marhaura  –> Amnaur –> Bhatgain.